Okrožnice » Stanje prijav za vpis v 1. letnik (šolsko leto 2021/2022)

08.04.2021

Stanje prijav na dan 2. 4. 2021

 

Na dan 2. 4. 2021 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 147 (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 47 (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 80 (84 razpisanih mest);
 • Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 20 (28 razpisanih mest).

 

Rok za morebitni prenos prijav je do 22. 4. 2021.

 

Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Maja Šorli (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si)

 

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, svetujemo, da v primeru, če se boste odločili za prenos prijave iz naše šole na drugo srednjo šolo, to storite tako, da na elektronski naslov svetovalne delavke posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

Izjavo za prenos si lahko prenesete:

Če želite prijavnico prenesti iz naše šole (SVŠGUGL) na drugo šolo, v drug program, lahko izpolnite prijavnico dostopno TUKAJ.

Če želite prijavnico iz druge šole prenesti na SVŠGUGL (torej na našo šolo), lahko izpolnite prijavnico dostopno TUKAJ.

Prazen obrazec (brez izpolnjenih podatkov o naši šoli) je dostopen tukaj.

Obrazce posredujete na elektronske naslove jana.hafner@svsgugl.si za program PREDŠOLSKA VZGOJA; bernarda.nemec@svsgugl.si in maja.sorli@svsgugl.si za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE.

 

RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV (stanje prijav 2.4.2021)

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu – največje možno število točk je 120) je trenutni razpored med kandidati naslednji:

 

 • za program: Predšolska vzgoja:
 1. – 17. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 119 točk in 110 točk

18. – 36. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 105 točk

37. – 62. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 104 točk in 100 točk

63.– 81. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 95 točk

82.– 108. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 94 točk in 90 točk

109.– 134. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 89 točk in 80 točk

135. – 147. mesto: prijavljeni kandidati imajo 79 točk ali manj

 

 • za program: Gimnazija:
 1. – 13. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 118 točk in 110 toč

14. – 28. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 105 točk

29. – 39 . mesto: prijavljeni kandidati imajo med 104 točk in 100 točk

40. – 47. mesto: prijavljeni kandidati imajo 99 točk ali manj

 

 

 • za program: Umetniška gimnazija – smer gledališče in film:
 1. – 26. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

27. – 51. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

52. – 72. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 90 točk

73. – 80. mesto: prijavljeni kandidati imajo manj kot 90 točk

 

 • za program: Umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples:
 1. – 11. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

12. – 20. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 81 točk

 

 

 

 
Dostopnost