Okrožnice » Stanje prijav za vpis v 1. letnik 2023/2024

07.04.2023

Stanje prijav na dan 3. 4. 2023

 

Na dan 3. 4. 2023 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

  • predšolska vzgoja: 132 (112 razpisanih mest);
  • gimnazija: 16 (28 razpisanih mest);
  • umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 111 (84 razpisanih mest);
  • umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 34 (28 razpisanih mest).

 

Rok za morebitni prenos prijav je do 24. 4. 2023 do 14.00 ure.

 

Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

  • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

  • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Maja Šorli (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si)

 

V primeru prenosa prijave iz naše šole (SVŠGUGL) na drugo srednjo šolo, to storite tako, da na elektronski naslov svetovalne delavke (jana.hafner@svsgugl.si za program PREDŠOLSKA VZGOJA; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE) posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

 

Izjava za prenos je dostopna TUKAJ.

 

RAZPORED PRIJAVLJENIH KANDIDATOV (stanje prijav 3. 4. 2023)

Glede na število zbranih točk (ocene obveznih predmetov v 7. in 8. razredu – največje možno število točk je 120) je trenutni razpored med kandidati naslednji:

 

  • za program: predšolska vzgoja:

1. – 18. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

19. – 44. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 100 točk

45. – 97. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 90 točk

98. – 111. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 89 točk in 86 točk

112. – 121. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 85 točk in 80 točk

122. – 132. mesto: prijavljeni kandidati imajo 79 točk in manj

 

  • za program: gimnazija:

1. – 7. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 115 točk in 114 točk

8. – 13. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 113 točk in 110 točk

14. – 16. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 107 točk

 

  • za program: umetniška gimnazija – smer gledališče in film:

1. – 43. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 110 točk

44. – 71. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 109 točk in 105 točk

72. – 84. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 104 točk in 100 točk

85. – 98. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 99 točk in 95 točk

99. – 105. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 94 točk in 85 točk

106. – 111. mesto: prijavljeni kandidati imajo manj kot 86 točk

 

  • za program: umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples:

1. – 9. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 120 točk in 115 točk

10. – 15. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 114 točk in 111 točk

16. – 25. mesto: prijavljeni kandidati imajo med 107 točk in 101 točk

26. – 34. mesto: prijavljeni kandidati imajo manj kot 98 točk

 

 

Kandidati, ki bi želeli prenesti prijavo iz druge srednje šole na SVŠGUGL, lahko za prenos uporabijo obrazec, ki je dostopen TUKAJ in ga posredujejo svetovalni službi na šolo, kamor so oddali prijavo. Svetovalna služba tiste šole bo prijavo posredovala nam.

 
Dostopnost