Okrožnice » Štipendije za študij v tujini – Ad futura

28.03.2017

Dijaki 4. letnika si lahko na povezavi (Ad futura informacije za dijake) preberete informacije o razpisu štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017 (220. javni razpis), ki ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 
Accessibility