Okrožnice » Štipendije

10.06.2014

Štipendije

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/) izvaja različne programe štipendiranja. Podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno.

Hkrati sklad na enem mestu predstavlja tudi druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi drugih institucij.
• Zoisove štipendije
• Kadrovske štipendije
• Državne štipendije
• Fulbright program
• Štipendije za izobraževanje v tujini
• Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji
• Štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji
• Štipendije državnih organov
• Občinske štipendije
• Nagrade za trajnostni razvoj

Zoisove štipendije za leto 2014/2015

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo v juniju 2014 objavil javni razpis, po katerem morajo vlogo vložiti vsi tisti, ki želijo pridobiti Zoisovo štipendijo v letu 2014/2015.
Vloge teh vlagateljev se bodo obravnavale po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je začel veljati s 1.1.2014 ter pravilniki, sprejetimi na njegovi podlagi. Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij je bil objavljen pred kratkim, deloma pa se uporablja za dodeljevanje Zoisovih štipendij tudi Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij.

Več informacij o pogojih, postopkih je na voljo na spletni strani sklada (poglavja: Štipendije -> Zoisove štipendije ->Pridobitev Zoisove štipendije).

V mesecu juniju 2014 bo hkrati objavljen tudi javni poziv, namenjen obstoječim Zoisovim štipendistom, ki bodo v 2014/2015 nadaljevali izobraževanje na istem izobraževalnem programu. Vloge teh vlagateljev se bodo namreč do zaključka izobraževalnega programa obravnavale po določbah stare zakonodaje, torej tiste, po kateri so ti štipendisti pridobili Zoisovo štipendijo. Vloge teh štipendistov se bodo po novi zakonodaji obravnavale šele ob prehodu na višjo stopnjo izobraževanja.
Več informacij o nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije je na voljo na spletni strani sklada (poglavja: Štipendije -> Zoisove štipendije -> Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije). Tudi tu so na voljo povezave na sicer neveljavno zakonodajo, ki pa se za te štipendiste še vedno uporablja do zaključka trenutnega izobraževanja.

 
Dostopnost