Okrožnice » Tekmovanje EPI reading badge za dijake 1., 2., in 3. letnika

04.03.2015

V petek 13. marca, ob 13.15, bo v učilnici B003 tekmovanje iz angleške bralne značke – EPI reading badge, za dijake 1., 2., in 3. letnika.

Prosim, da se tekmovanja udeležitre vsi, ki ste se prijavili in prebrali predpisano knjižno gradivo.

Želim vam veliko uspeha.

Mentorica: Irena Ajster, prof.angl.

 
Dostopnost