Okrožnice » Tekmovanje iz fizike za dijake, ki se prvo leto učijo fiziko v srednji šoli

17.02.2014

Spoštovani dijaki prvih letnikov!

V letošnjem šolskem letu bo prvič organizirano posebno tekmovanje iz fizike samo za dijake, ki se prvo leto učijo fiziko v srednjih

šol. Tekmovalci bodo reševali 20 nalog izbirnega tipa, za kar bodo imeli na voljo 60 minut časa.

Tekmovanje bo potekalo v sredo, 5. marca 2014. Ura začetka tekmovanja bo javljena naknadno.

Vsi, ki bi se želeli tekmovanja udeležiti, ste toplo vabljeni. Prijave oddajte prof. Maruši Perger (stavba B) ali v tajništvu (stavba A) najkasneje do petka, 28. 2. 2014.

Vabljeni!

 

 
Dostopnost