Okrožnice » Tekmovanje iz znanja zgodovine

05.12.2016

Tudi v tem šolskem letu bo organizirano tekmovanje iz znanja zgodovine.

Tema tekmovanja je: „ Industrializacija v prvi polovici 19. stoletja “

Šolsko tekmovanje bo izpeljano v četrtek, 19. januarja 2017, ob 14. uri v učilnici B003.

Najboljši trije iz programa predšolska vzgoja in najboljši trije iz programa gimnazije se boste udeležili državnega tekmovanja, ki bo v soboto 1. aprila 2017, na Gimnaziji Celje Center.

Za dijake, ki se boste prijavili, bo v začetku januarja organiziran sestanek. Točen datum sestanka bo določen naknadno, glede na prijave.

Seznam literature za šolsko tekmovanje je objavljen na internetni strani šole, skupaj z okrožnico.

Prijavite se pri svoji profesorici zgodovine do naslednjega torka, 13. decembra 2016.

Darja Ogrin, prof.


LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

a) za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Cvirn J. in Studen A., Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije), DZS, 2010,

str.  164-167, 168-169, 173-174, 175-178, 179- 181, 182-186 ; 150-152.

2) Cvirn J. in Studen A., Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije), DZS,2004,

str. 83-85, 88-90, 98-101, 102-108, 109- 113

3) Pavliha, Boris Zgodovina na maturi 2005 – Mengeš : ICO d.o.o., 2004 (Poglavje Proces industrializacije v 19. stoletju do podnaslova »Značilnosti in pridobitve druge industrijske revolucije«)

4) Davies, Norman Zgodovina Evrope – Ljubljana, Modrijan : 2013, str. 713 – 734 (osnovno besedilo)


b) za šolsko tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Berzelak S., Zgodovina 1(učbenik za tehniške in druge strokovne šole), Modrijan, 1999,

str: 200-203, 239-244.

2) Karlovšek M., Robnik V., Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje, DZS, 2013, str. 34-35, 48, 188-189, 206.

3) http://mss.svarog.si/zgodovina/3/index.php?page_id=7648

4) Boris Pavliha Zgodovina na maturi 2005 – Mengeš : ICO d.o.o., 2004 (Poglavje Proces industrializacije v 19. stoletju do podnaslova »Značilnosti in pridobitve druge industrijske revolucije«)

a) Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Vodopivec, Peter Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja – Ljubljana : Modrijan, 2006, str. 30-37

 2) Slovenska kronika XIX. stoletja 1800-1860, ur. Janez Cvirn … et al. – Ljubljana : Nova revija, 2001, str. 113-121; 170-171; 221; 240-241; 287-288; 292; 293

2) Iannaccone, Andrea Devetnajsto stoletje : začetek 20. stoletja – Ljubljana : Mladinska knjiga, str. 32-61 (Zbirka Človek in čas 8)

3) Niall Ferguson Civilizacija Kako so vrednote zahoda osvojile svet – Ljubljana : UMco, 2014, str. 264-289

4) http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174398978 (dostopno 30. avgusta 2016)

 b) Dodatna – za državno tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Vodopivec, Peter Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja – Ljubljana : Modrijan, 2006, str. 30-37

2) Slovenska kronika XIX. stoletja 1800-1860, ur. Janez Cvirn … et al. – Ljubljana : Nova revija, 2001, str. 113-121; 170-171; 221; 240-241; 287-288; 292; 293

3) Iannaccone, Andrea Devetnajsto stoletje : začetek 20. stoletja – Ljubljana : Mladinska knjiga, str. 32-45 (Zbirka Človek in čas 8)

 4) http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174398978

(dostopno 30. avgusta 2016)

c) Dodatna literatura za terenski del za srednje strokovne šole in gimnazije

1)  Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 3-6,

2) Enciklopedija Slovenije, zvezek 4, Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 363-364,

3) Mikola, Milko Zgodovina celjske industrije – Celje: Zgodovinski arhiv

Celje, 2004, str. 7-38, 46-52

4) Žerič, Damir, Celeia Cilli Celje – Celje: Pokrajinski muzej, 2011, str. 33-67

 
Dostopnost