Okrožnice » Tekmovanje mladih zgodovinarjev

29.11.2017

Tudi v tem šolskem letu bo organizirano tekmovanje iz znanja zgodovine.

Tema tekmovanja je: „ Slovenski naselitveni prostor od 10. – 15. stoletja “

Šolsko tekmovanje bo izpeljano v sredo, 31. januarja 2017, ob 14. uri.

Najboljši trije iz programa predšolska vzgoja in najboljši trije iz programa gimnazije se boste udeležili državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 07. aprila 2018, na Gimnaziji Ptuj.

Za prijavljene dijake bo v torek, 12. decembra, ob 13. 40, v učilnici A 215 organiziran sestanek.

Prijavite se pri svoji profesorici zgodovine do srede, 6. decembra 2017.

Darja Ogrin, prof.

 

Priloga: Seznam literature

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

  1. a) Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Mlacović D. in Urankar N., Zgodovina 2 (učbenik za 2. letnik gimnazije), DZS, 2010,

str. 145-165.

2) Hozjan A. in Potočnik D., Zgodovina 2 (učbenik za 2. letnik gimnazije), DZS, 2000, str. 96-120.

  1. b) Osnovna – za šolsko tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Mlacović D. in Urankar N., Zgodovina 2 (učbenik za 2. letnik gimnazije), DZS, 2010,

str. 145-165.

2) Karlovšek M., Robnik V., Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje,

DZS, 2012, str. 14-15.

  1. a) Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Mihelič D., Meščan sem: iz življenja srednjeveških mest, Ljubljana : Mihelač in Nešović, 1996

2) Ivanič M., Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga : Ljubljana, 2001, str. 17-32.

3) Ilustrirana zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga : Ljubljana, 2000, str. 80-124.

  1. b) Dodatna – za državno tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Mihelič D., Meščan sem: iz življenja srednjeveških mest, Ljubljana : Mihelač in Nešović, 1996

2) Ivanič M., Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga : Ljubljana, 2001, str. 17-32.

3) Štih P., Slovenska zgodovina: od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja, Modrijan : Ljubljana, 2016, str. 163-184.

  1. c) Dodatna literatura za terenski del za srednje strokovne šole in gimnazije

1) Kratki vodnik po Ptuju, Mestna občina : Ptuj, 2012

2) Raztresen M., Najlepša mesta Slovenije, Mladinska knjiga : Ljubljana, 2004, str. 204-217.

3) https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pomembnejse-zgradbe-srednjeveskega-ptuja.html (dostopno 31.08.2017)

4) https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mali-grad-na-ptuju.html (dostopno 31.08.2017)

5) http://www.ptuj.info/sl/ptuj-in-dediscina/mestne-znamenitosti/ (dostopno 31.08.2017)

6) http://www.ptuj.info/sl/ptuj-in-dediscina/zgodovina/ (dostopno 31.08.2017)

7) http://ptuj.info/sl/kultura-in-dozivetja/ (dostopno 31.08.2017)

 

 

 

 

 

 
Dostopnost