Okrožnice » Učbeniški sklad

12.06.2014

Učbenike lahko vračate danes, 12. 6 2014, jutri 13. 6. 2014 in v ponedeljek 16. 6. 2014 v stari šolski knjižnici v stavbi A. Gradivo lahko vrnete, med 9.30 in 12.30, vsak dan. Do konca šolskega leta morajo biti vsi učbeniki vrnjeni.
Dijaki, ki bodo ponavljali letnik ali imajo kakšen popravni izpit, prav tako vrnejo učbenike, v kolikor še kakšnega potrebujejo se dogovorijo s knjižničarko.

Naročila za UČBENIŠKI SKLAD 2014/15 sprejemam v knjižnici do 16.6.2014. 17. 6. 2014 naročilnice oddajte v tajništvu šole (lahko na obeh lokacijah). Kasneje oddanih naročilnic NE UPOŠTEVAMO. Kdo še ni prejel naročilnice za učbeniški sklad se naj oglasi v knjižnici.