Okrožnice » Učbeniški sklad

04.06.2014

Učbenike vračate od ponedeljka 9. 6. 2014 do petka 13. 6. 2014 v stari šolski knjižnici v stavbi A. Učbenike lahko vrnete, med 9.30 in 12.30, vsak dan. Do konca naslednjega tedna morajo biti vsi učbeniki vrnjeni.
Dijaki, ki bodo ponavljali letnik ali imajo kakšen popravni izpit, prav tako vrnejo učbenike, v kolikor še kakšnega potrebujejo se dogovorijo s knjižničarko.

Naročila za UČBENIŠKI SKLAD 2014/15 sprejemam v knjižnici od 2. 6. 2014 do 17. 6. 2014. Kasneje oddanih naročilnic NE UPOŠTEVAMO. Kdo še ni prejel naročilnice za učbeniški sklad se naj oglasi v knjižnici.

 
Dostopnost