Okrožnice » Vabilo na informativne dneve

01.02.2017

Vabilo na informativni dan na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana

Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo potekali:

  •   v petek, 10. 2. 2017 ob 9. 00 in 15.00
  •   v soboto, 11. 2. 2017 ob 9.00.

LOKACIJA:

– za program predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16

– za programa gimnazija (splošna) ter umetniška gimnazija: dramsko-gledališka smer in  umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples na Kardeljevi ploščadi 28a.

 

Obsega vpisa za šolsko leto 2017/18 je naslednji:

  • izobraževalni program predšolska vzgoja: 4 oddelki – 112 novincev (enako število oddelkov kot lani),
  • izobraževalni program predšolska vzgoja – poklicni tečaj: 1 oddelek – 34 novincev
  • izobraževalni program gimnazija: 2 oddelka – 56 novincev (enako število oddelkov),
  • izobraževalni program umetniška gimnazija: dramsko-gledališka smer: 2 oddelka – 56 novincev (dodaten  oddelek glede na lanski osnovni razpis –  enak lanskemu razširjenemu razpisu),
  • izobraževalni program umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples: 1 oddelek – 28 novincev.

 

 
Dostopnost