Okrožnice » Vabilo na tekmovanje iz znanja zgodovine

26.11.2014

Tudi v tem šolskem letu bo organizirano tekmovanje iz znanja zgodovine.
Tema tekmovanje je »Rimljani na Slovenskem«.
Šolsko tekmovanje bo izpeljano v četrtek, 29. januarja 2015.
Najboljši trije iz programa predšolska vzgoja in najboljši trije iz programa gimnazije se boste udeležili državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 7. marca 2015 na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana.
Za dijake, ki se boste prijavili, bo v decembru organiziran sestanek, kjer se boste natančneje seznanili z literaturo.
Točen datum sestanka bo določen naknadno, glede na prijave.
Prijavite se pri svoji profesorici zgodovine do srede, 3. decembra 2015.

Darja Ogrin, prof.

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

a) Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Zgodovina 1, Učbenik za 1. letnik gimnazije, Vilma Brodnik, Srečko Zgaga, Robert Jernejčič, DZS, 2009, str. 100 – 137, 155-166
2) Zakladi tisočletij; zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov – Ljubljana : Modrijan, 1999, str. 186-207; 221-231; 244-253; 257-265
3) http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/anticna-dediscina

b) Osnovna – za šolsko tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)
1) Karlovšek M, Robnik V., Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje, DZS, Ljubljana, 2012, str. 10 – 11
2) Berzelak S., Zgodovina 1 za tehniške in druge strokovne šole, Modrijan 2003, Ljubljana,str. 76 – 83.
4) http://www.megakviz.si/Data/rimskiimperij.pdf
5) http://www.megakviz.si/Data/rimskamestafinSENDkoncno.pdf
6) Kocuvan, Eva Rimljan sem=Romanus sum, Ljubljana : DZS, 1994
7) http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/anticna-dediscina

a) Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

1) Slovenski zgodovinski atlas; Ljubljana : Nova revija, 2011, str. 27-41
2) Plesničar-Gec Ljudmila, Emona in rimska kuhinja – Ljubljana : Kmečki glas : Mestni muzej, 1996, str. 9-22; 28-37
3) Bernarda Županek 2000 let Emone, mesta v imperiju, Gea, Ljubljana : Mladinska knjiga, februar 2014, str. 24-35
4) Dokumentarni film Emona dr. Ljudmile Plesničar Gec http://ava.rtvslo.si/predvajaj/emona-dr-ljudmile-plesnicar-gec/ava2.174287668/
b) Dodatna – za državno tekmovanje (SREDNJE STROKOVNE ŠOLE)

1) Zakladi tisočletij; zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov – Ljubljana : Modrijan, 1999, str. 186-207; 221-231; 244-253; 257-265
2) Plesničar-Gec Ljudmila, Emona in rimska kuhinja – Ljubljana : Kmečki glas : Mestni muzej, 1996, str. 9-15; 28-31
3) Bernarda Županek 2000 let Emone, mesta v imperiju, Gea, Ljubljana : Mladinska knjiga, februar 2014, str. 24-35
4) Dokumentarni film Emona dr. Ljudmile Plesničar Gec http://ava.rtvslo.si/predvajaj/emona-dr-ljudmile-plesnicar-gec/ava2.174287668/

 
Dostopnost