Okrožnice » Volitve dijakov v Svet šole in volitve za predsednika/co DS SVŠGL

14.04.2017

Volitve dveh predstavnikov dijakov v Svet šole in volitve za predsednika/co Dijaške skupnosti SVŠGL – 20. 4. 2017

Ljubljana, 11. 4. 2017

V četrtek, 20. 4. 2017, bodo potekale volitve za predsednika/ce Dijaške skupnosti SVŠGL in volitve dveh predstavnikov dijakov v Svet šole od 8.00 do 12. 30 po razredih v učilnicah (volilna komisija bo prišla v razred).

Predstavnike dijakov volijo vsi dijaki, vpisani v šolskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek.

Predstavnike dijakov v Svet šole izvolijo dijaki na neposrednih in tajnih volitvah Za člana Sveta šole sta izvoljena tista dva kandidata dijakov, ki sta dobila največ glasov vseh dijakov v zavodu.

Ob oddaji glasovnice se podpišete na seznam. Istočasno boste oddali glasovnico za izvolitev predsednika/co Dijaške skupnosti SVŠGL.

Predstavitvi dveh kandidatov za predsednika/co DS SVŠGL ste prejeli na vaš elektronski naslov, objavljeni pa sta tudi na oglasni deski za dijake. Volitve potekajo tajno, volite vsi dijaki SVŠGL. Mandat, ki traja eno leto oz. do naslednjih volitev, dobi kandidat z največ glasovi. Mandat kandidata za predstavnika Sveta šole je do leta 2021 oz. do konca šolanja na šoli.

Petra Vignjevič K.

pomočnica ravnatelja

 

 
Dostopnost