Okrožnice » Volitve predsednika dijaške skupnosti

14.05.2014

Dragi dijaki,

v četrtek, 15. maja 2014, bodo potekale volitve za predsednika dijaške skupnosti v knjižnici na Kardeljevi ploščadi 28 a, in sicer po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski za dijake in na spletni strani šole pod okrožnicami.
Kandidirata dve dijakinji; Maruša Erce iz 2. F in Kaya Kamenarič iz 3. G. Predstavitev dela na SVŠGL obeh kandidatk bo objavljen na oglasni deski za dijake in pred kjnižnico.

Razpored oddelkov po urah – volitve DS

Mentorica dijaške skupnosti
Petra Vignjevič K.

 
Dostopnost