Okrožnice » Volitve predsednika/ce Dijaške skupnosti SVŠGL, 14. 5. 2015

13.05.2015

Volitve predsednika/ce Dijaške skupnosti SVŠGL – 14. 5. 2015 v A121b.
Ljubljana, 13.5 .2015
Jutri, 14. 5. 2015, bodo potekale volitve predsednika/ce Dijaške skupnosti SVŠGL po razporedu, ki ste ga prejeli po elektronski pošti in je objavljen na oglasni deski za dijake in spletni strani šole pod »okrožnice«.
Volitve potekajo v bivši knjižnici – stavba A – A121b.
Tam prevzamete glasovnico, na kateri obkrožite enega kandidata. Ob oddaji glasovnice se podpišete na seznam.
Predstavitve kandidatov ste prejeli že prejšnji teden na vaš elektronski naslov, objavljene pa so še na oglasni deski za dijake. Volitve potekajo tajno, volite vsi dijaki SVŠGL. Volitve so veljavne v primeru, da voli več kot polovica dijakov SVŠGL. Mandat, ki traja eno leto oz. do naslednjih volitev, dobi kandidat z največ glasovi.

Razpored glasovanja po oddelkih, 14. 5. 2015

 
Dostopnost