Okrožnice » Volitve predsednika/ice Dijaške skupnosti – predšolska vzgoja

23.10.2017

Volitve predsednice/ka DS SVŠ, PV (dijaška skupnosti Srednje vzgojiteljske šole, predšolska vzgoja)

V torek, 24. 10. 2017, bodo sočasno s fotografiranjem potekale volitve za predsednico/ka DS SVŠ, PV.

Predstavitve kandidatov za predsednico/ka DS SVŠ-PV ste prejeli na elektronski naslov.

Volitve potekajo tajno in po razporedu, kot velja za fotografiranje.

Mandat, ki traja eno leto oz. do naslednjih volitev, dobi kandidat z največ glasovi.

Miljana Sgerm, mentor DS SVŠ, PV

 
Dostopnost