Okrožnice » Vračilo gradiva v knjižnico – 4. letniki (predšolska vzgoja)

04.07.2014

Prosimo, da v ponedeljek 7. 7. 2014 vrnete vso gradivo, ki ste si ga izposodili iz šolske knjižnice ali iz učbeniškega sklada.

Gradivo lahko vrnete na Kardeljevi ploščadi 16 (kjer je bila prej šolska knjižnica) med 7.30 in 11.30 uro.

 
Dostopnost