Okrožnice » Vračilo učbenikov – 4. letniki

15.05.2014

Učbenike, ki jih ne potrebujete lahko vračate od ponedeljka 19. 5. 2014 do petka 23. 5. 2014 v stari šolski knjižnici v stavbi A. Učbenike lahko vrnete v času malice, med 10.00 in 12.00, vsak dan Do konca naslednjega tedna morajo biti vsi učbeniki vrnjeni. Učbenike, ki jih potrebujete za maturo, jih lahko vrnete po maturi, najpozneje do seznanitve z uspehom na maturo (7. oz. 14. julij 2014). Dijaki, ki učbenike še potrebujete si jih boste po tem, lahko ponovno izposodili v dogovoru s knjižničarko.

 

 
Dostopnost