Okrožnice » ZOBOZDRAVSTVENI PREGLED za dijake 1. letnikov – zamudniki in dijaki, ki so bili na pregledu brez zdravstvene izkaznice

03.12.2014

Dijake 1. letnikov, ki v mesecu novembru 2014 niste bili na obveznem sistematskem zobozdravstvenem pregledu, obveščam, da se za pregled dogovorite individualno. Pregled ne sme biti v času pouka.

Za pregled se lahko naročite po telefonu ali se osebno (obvezno z zdravstveno izkaznico) oglasite v zobozdravstveni ambulanti. Urnik in telefonsko številko ambulante si lahko ogledate na oglasni deski ali med okrožnicami na spletni strani.

Lep pozdrav

Jana Hafner, pedagoginja

http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_zdravniki&SIFRAD=8039&strm_zdr=1780&view=zdravnik&Itemid=2

 
Dostopnost