Koledar » Svet staršev

28.09.2016 - 28.09.2016

Spoštovani predstavniki Sveta staršev,

vabimo vas na 1. konstitutivno sejo Sveta staršev

v šolskem letu 2016/17, ki bo v sredo, 28. 9. 2016 ob 17. uri v učilnici 229, II. nadstropje, na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16.

DNEVNI RED:

  1. Konstituiranje Sveta staršev.
  2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2015/16.
  3. Letni delovni načrt 2016/17.
  4. Izvolitev predstavnika v Svet šole.
  5. Razno.

Prosim vas, da se seje zanesljivo udeležite. Prosimo, da potrdite vašo udeležbo in sporočite morebitno odsotnost v tajništvo šole, na tel. št. 01/56 51 711 ali po elektronski pošti: natasa.zupancic@svsgl.si, do torka, 27. 9. 2016.

Lepo vas pozdravljam,

Andreja Kunst, l. r.
predsednica Sveta staršev

Prilogi:

 
Dostopnost