Okrožnice » Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada za šol. l. 2023/2024

04.07.2023

V času, od 29. 8. do 1. 9. 2023, bo na šoli potekala izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada. Urnik razdeljevanja po smereh, oddelkih in urah, bo objavljen v ponedeljek, 21.8.2023.

Seznami do učbenikov in delovnih zvezkov so dostopni tukaj.

Učbenike boste prevzeli v stavbi B (Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana), ki se nahaja v neposredni bližini Dijaškega doma Bežigrad.

Dne, 29. avgusta vsi 1. letniki.

Dne, 30. avgusta vsi 2. letniki.

Dne, 31. avgusta vsi 3. letniki.

Dne, 1. septembra 4. letniki.

S seboj prinesite:

– Potrdilo o plačilu (odrezek položnice; potrdilo iz spletne banke; račun, če ste plačevali na  blagajni v trgovini, …). Izjema so dijaki 1. letnika, ki bodo položnice za učbeniški sklad prejeli šele meseca oktobra.

– Dijaško izkaznico (izjema so 1. letniki, ki prevzamejo učbenike brez dijaške izkaznice).

Dijaki 2., 3. in 4. letnikov boste v mesecu juliju prejeli položnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.

Učbenike lahko prevzamete, če ste vrnili vse učbenike in knjige za šolsko leto 2022/2023 in v celoti poravnali vse obveznosti do šole. Če imate doma učbenike ali knjige, ki jih junija niste uspeli vrniti, jih prinesite.

Prosim, da učbenike prevzamete v terminu, ko bo razporejen vaš razred.

 

Katarina Jesih Šterbenc,

knjižničarka in upravljavka učbeniškega sklada

 
Dostopnost