Okrožnice » Obvestilo o omejitvi in poteku vpisa v 1. letnik

29.05.2023

Spoštovane učenke, spoštovani  učenci, spoštovani starši!

 

Sporočamo vam, da je za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2023/2024 v vse programe na SVŠGUGL prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih prostih mest. Svet šole je predlagal omejitev vpisa in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dalo soglasje k omejitvi vpisa v 1. letnik za vse programe.

Prijavljeni kandidati boste po predložitvi dokazil za vpis sodelovali v izbirnem postopku. Predložitev dokazil in vpis bosta potekala v mesecu juniju, po klasični pošti boste v naslednjih dneh prejeli dopis in obrazce, ki jih boste izpolnili in prinesli s seboj.

Dokazila za sodelovanje v izbirnem postopku so:

  • originalna spričevala 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in rezultati NPZ (prinesete na vpogled) in fotokopija spričevala 9. razreda (hranimo v šoli);
  • izpolnjen obrazec za zapis in seštevek šolskih ocen (hranimo v šoli).

Navedena dokazila boste prinesli glede na razpored, ki je zapisan v dopisih (med 16. 6. 2023 in 20. 6. 2023).

 

Preko elektronskega obrazca za boste oddali naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada (povezava: https://1ka.arnes.si/a/27624).

Obrazec bo aktiven do 4. 7. 2023. Pri izpolnjevanju bodite natančni. V šolskem letu 2023/2024 je izposojevalnina za učbenike iz učbeniškega sklada odvisna od programa. Ob izbiri programa, se vam bo v obrazcu pokazala tudi cena za komplet učbenikov. Učbenike boste prevzeli konec avgusta, položnico pa prejeli in poravnali v mesecu oktobru. Po 15. juniju bodo na šolski spletni strani (zavihek za dijake – knjižnica) objavljeni seznami delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv.

 

Rezultati prvega kroga izbirnega postopka: objava spodnje meje za vpis bo v sredo, 21. 6. 2023. Spodnjo mejo (najnižje točke, ki kandidatom omogočajo sprejetje in vpis v program) bomo objavili na spletni strani šoli (www.svsgugl.si) ter prijavljenim kandidatom sporočili po elektronski pošti.

Sprejeti kandidati bodo na domači naslov po 21. 6. 2023 prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu ter obvestilo o začetku pouka.

 

Kandidati, ki 21. 6. 2023 ne bodo sprejeti, bodo ta dan, torej v sredo, 21. 6. 2023, ob 10.00 osebno prišli na šolo in bodo seznanjeni s postopkom drugega kroga izbirnega postopka in prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v 2. krogu izbirnega postopka. Izpolnjen in podpisan obrazec za drugi krog izbirnega postopka (poleg podpisa učenca mora biti tudi podpis staršev ali skrbnikov) bodo učenci oddali 21., 22. ali 23. 6. 2023 – po predhodnem razporedu.

 

Objava rezultatov drugega kroga bo v četrtek, 29. 6. 2023.

 

 

Podrobne informacije o poteku vpisnega postopka si boste prebrali  v dopisu , za dodatna vprašanja pa se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo: Jana Hafner (tel.: 015651739; jana.hafner@svsgugl.si); Bernarda Nemec (tel.: 015651731; bernarda.nemec@svsgugl.si); Maja Šorli (tel.: 015651731; maja.sorli@svsgugl.si).

 

Dopis in priloge za prijavljene v program PREDŠOLSKA VZGOJA.

Dopis in priloge za prijavljene v program GIMNAZIJA.

Dopis in priloge za prijavljene v program UMG – SMER GLEDALIŠČE IN FILM.

Dopis in priloge za prijavljene v program UMG – SMER SODOBNI PLES.

 

 
Dostopnost