Okrožnice » Prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada

11.07.2022

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

Dijakinje in dijaki, ki ste se naročile/naročili na učbeniški sklad za šolsko leto 2022/2023, boste prevzeli učbenike konec meseca avgusta. Urnik prevzema bo objavljen v ponedeljek, 22.8.2022, na šolski spletni strani pod okrožnice/novice.

Seznami učbenikov in ostalih učnih gradiv se nahajajo na tej povezavi: https://www.svsgugl.si/za-dijake/knjiznica/ucbeniski-sklad/

Pred prevzemom učbenikov morajo biti poravnane vse obveznosti do šole in šolske knjižnice (plačilo izposojevalnine in ostale finančne obveznosti do šole, vrnjeni vsi učbeniki iz preteklega šolske leta).
Za prevzem učbenikov potrebujete dijaško izkaznico (višji letniki) in potrdilo o plačilu izposojevalnine za učbeniški sklad.

 

Lep pozdrav,
Katarina Jesih Šterbenc,
knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

katarina.jesih.sterbenc@svsgugl.si

 

 
Dostopnost