Okrožnice » Razpis štipendije za dvoletno izobraževanje UWC

26.03.2014

Slovensko društvo UWC razpisuje štipendije za dvoletno izobraževanje na šolah UWC s programom mednarodne mature.
Primerni kandidati so torej tisti, ki obiskujejo 2. letnik gimnazije. Rok za oddajo prijave je 9. april 2014. Za pravočasno oddane se šteje prijavo, ki je bila oddana po priporočeni pošti na dan roka oddaje do 23. 59 ure.

UWC razpis 2014

UWC Slovenija prijavni obrazec 2014

UWC Slovenija izjava zakonitih zastopnikov

 

 

 
Dostopnost