Okrožnice » Strokovne ekskurzije (gimnazija in 1. letnik predšolska vzgoja), 26. 9. 2013

18.09.2013

Razpored strokovnih ekskurzij v četrtek, 26. 9. 2013

DODATNE INFORMACIJE

Informacije za Pomurje, 3E, 3F

V četrtek, 26. 9. 2013, bodo dijaki 3. letnika gimnazije obiskali Pomurje. Ogledali si bodo muzej na prostem v Filovcih, Plečnikovo cerkev v Bogojini, Moravske Toplice in plavajoči mlin na reki Muri ter büjraški muzej v Ižakovcih. Z natančnejšim potekom in vsebino ekskurzije jih bodo podrobneje seznanili učitelji spremljevalci, okrožnica bo objavljena tudi na spletni strani šole.

Odhod: ob 7.00 v STOŽICAH (VHOD 5, LEVO), zbor ob 6.50
Vrnitev: med 18. in 19. uro na isto mesto
Okvirna cena ekskurzije je 18 evrov na dijaka (prevoz in vstopnini v Filovcih in Ižakovcih)
Referenti za prehrano poberejo poimenske prijave za malico (lunch paket) in jih oddajo Petri Plečnik do petka, 20. 9. 2013.

Dijake prosimo, da so okoliščinam primerno obuti in oblečeni. S seboj prinesejo tudi malico ter pisala za reševanje nalog na učnih listih.

Lili Rupnik 

Informacije za Dolenjsko, 1E, 1F

V četrtek, 26. septembra, bo za 1. letnik gimnazije organizirana ekskurzija v Novo mesto in Pleterje. Zbor dijakov je ob 7.30 na vhodu 5 stadiona Stožice. Na poti si bomo ogledali Tovarno zdravil Krka, se vodeno sprehodili po Novem mestu in si ogledali Muzej na prostem Pleterje in multivizijo. Kdor bi želel fotografije z ekskurzije pripeti na spletno stran, naj vzame s seboj fotoaparat. Okvirna cena ekskurzije je 17 evrov.

Predviden prihod v Ljubljano je okoli 15. ure.

Katarina Jaklitsch Jakše

Informacije za Vipavsko, 2E, 2F

V četrtek, 26. 9. 2013, bodo dijaki 2. letnika splošne gimnazije obiskali Vipavsko dolino. Ogledali si bodo Vipavo, Vipavski Križ, dvorec Zemono in Ajdovščino. Z natančnejšim potekom in vsebino ekskurzije jih bodo podrobneje seznanile učiteljice spremljevalke, okrožnica bo objavljena tudi na spletni strani šole.

Zbor: ob 7.30 ob stadionu v Stožicah, vhod 5

Vrnitev: med 16. in 17. uro na isto mesto

Dijake prosimo, da so okoliščinam primerno obuti in oblečeni. S seboj prinesejo tudi malico ter pisala za reševanje nalog na učnih listih.

Dijaki, ki so naročeni na šolsko malico, bodo zjutraj prejeli »lunch pakete«.

Anka Dušej Blatnik

 

Ogled razstave v Jakopičevem sprehajališču in obisk Muzeja novejše zgodovine, 4E, 4F, 4G

Za dijake 4. letnika splošne gimnazije, ki ne gredo na terenske vaje iz geografije:

• zbor pred MODERNO GALERIJO ob 10. uri

• sprehod in ogled razstavnih eksponatov v JAKOPIČEVEM SPREHAJALIŠČU

• ogled stalne zbirke SLOVENCI v 20. stoletju v CEKINOVEM GRADU

ob 11. uri

• DELAVNICA o Slovencih med 1. svetovno vojno

• ZAKLJUČEK predvidoma okrog 14. ure

Vstopnina 5 eurov (za vodenje po razstavi in delavnico v Cekinovem gradu).

Dijaki bodo znesek plačali po položnici.

Malica

Če ste prijavljeni na malico, jo prevzamete sami na šoli. Če malice ne želite, se o za ta dan odjavite.

Koordinatorki: Darja Ogrin in Anita Kolpakov

 

 

 
Dostopnost