Okrožnice » Vračanje učbenikov in knjig

08.06.2023

Spoštovani dijaki,

z vračanjem učbenikov in knjig bomo pričeli v četrtek, 15.6.2023.

Vračilo bo potekalo v kleti stavbe B (tam, kjer ste učbenike tudi prevzeli v začetku šolskega leta). Urnik vračila učbenikov je objavljen tukaj. Prosim vas, da se razporeda držite.

Učbenike, ki jih potrebujete za popravne izpite, obdržite in jih vrnete po izpitih.

Prosim, da pred vračilom odstranite vaše nalepke z imeni in ovitke.

Elektronsko naročilnico za učbeniški sklad 2023/2024 ste dijaki 1., 2. in 3. letnikov prejeli preko e-Asistenta (dne 8.6.2023). Izpolnite jo čimprej oz. najkasneje do 24.6.2023, dijaki s popravnimi izpiti pa po popravnih izpitih.

Dijaki 4. letnikov vračate učbenike med ustno maturo.

Vsi seznami učbenikov in delovnih zvezkov, so dostopni na spletni strani šole in sicer na naslednji povezavi https://www.svsgugl.si/za-dijake/knjiznica/ucbeniski-sklad/

 

Učbenike boste prevzeli v zadnjem tednu avgusta 2023, po razporedu. Razpored bo objavljen 21.8.2023 na spletni strani šoli, v zavihku okrožnice. Pogoj, za prevzem učbenikov, so poravnane vse obveznosti do šole.

 

Za vse dodatne informacije sem vam na voljo na e-naslovu katarina.jesih.sterbenc@svsgugl.si ali na tel. št. 01 / 56 51 736.

 
Dostopnost