Plačila dejavnosti, ki so sestavni del programa

PLAČILA DEJAVNOSTI, KI SO SESTAVNI DEL PROGRAMA

Dijak se je dolžan udeležiti vseh aktivnosti, ki jih organizira šola po obveznem delu programa. Kadar organizira šola te dejavnosti tako, da izvedba vključuje stroške vstopnine, prevoza in podobno, mora dijak plačati nastale stroške. Če je dijak odsoten in svojo odsotnost opraviči vsaj 24 ur pred napovedanim odhodom učitelju, ki koordinira dejavnost, se mu strošek prevoza, vstopnice ali podobno ne obračuna, razen v primeru, ko je potrebno vnaprejšnje plačilo in izvajalci ne povrnejo denarja. Dijaku lahko odpoved udeležbe odobri razrednik, saj lahko le on presodi o utemeljenosti odpovedi.

 
Dostopnost