Štipendije

Štipendije

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/) izvaja različne programe štipendiranja. Podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno.

Hkrati sklad na enem mestu predstavlja tudi druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi drugih institucij.
•  Zoisove štipendije
•  Kadrovske štipendije
•  Državne štipendije
•  Fulbright program
•  Štipendije za izobraževanje v tujini
•  Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji
•  Štipendije za študij zamejcev in Slovencev po svetu v Sloveniji
•  Štipendije državnih organov
•  Občinske štipendije
•  Nagrade za trajnostni razvoj

Zoisove štipendije za leto 2017/2018

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo v juniju 2017 objavil javni razpis, po katerem morajo vlogo vložiti vsi tisti, ki želijo pridobiti Zoisovo štipendijo v letu 2017/2018.
Vloge teh vlagateljev se bodo obravnavale po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je začel veljati s 1.1.2014 ter pravilniki, sprejetimi na njegovi podlagi. Več informacij o pogojih, postopkih je na voljo na spletni strani sklada (poglavja: Štipendije -> Zoisove štipendije ->Pridobitev Zoisove štipendije).

V mesecu juniju 2017 bo hkrati objavljen tudi javni poziv, namenjen obstoječim Zoisovim štipendistom, ki bodo v 2017/2018 nadaljevali izobraževanje na istem izobraževalnem programu.

Uveljavljanje nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, ali je štipendist štipendijo za izobraževalni program pridobil:

  • po starem (ZŠtip), torej do vključno šolskega ali študijskega leta 2013/2014,
  • po novem zakonu (ZŠtip-1), torej od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje.

Več informacij o nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije je na voljo na spletni strani sklada (poglavja: Štipendije -> Zoisove štipendije -> Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije). Tudi tu so na voljo povezave na sicer neveljavno zakonodajo, ki pa se za te štipendiste še vedno uporablja do zaključka trenutnega izobraževanja.