Kontakt

Telefon tajništva:
01/56 51 711 – Kardeljeva ploščad 16
01/56 51 751 – Kardeljeva ploščad 28a

Elektronski naslov šole:
tajnistvo(at)svsgl.si
ravnatelj(at)svsgl.si

Uradne ure: od 9.00 do 12.00.
V času šolskih počitnic so uradne ure v dopoldanskem času, od 9.00 do 11.00, na Kardeljevi ploščadi 16 ali Kardeljevi ploščadi 28a.

Telefoni v zbornici:
01/56 51 713 – Kardeljeva ploščad 16
01/56 51 735 – Kardeljeva ploščad 28a

Športni kabinet: 01/56 51 720

Ravnatelj: Alojz Pluško
01/56 51 711 (751), ravnatelj@svsgl.si

Pomočnica ravnatelja: Petra Vignjevič Kovjanić
01/56 51 712, petra.vignjevic@svsgl.si

Šolska svetovalna služba:
Cvetka Novak, psihologinja; 01/56 51 731, cvetka.novak@svsgl.si
Jana Hafner, pedagoginja; 01 /56 51 739, jana.hafner@svsgl.si

Izobraževanje odraslih: Aleš Zobec
01 /56 51 717, GSM: 040/83 23 43, izobrazevanje.odraslih@svsgl.si

Tajnica splošne mature: Klara Pugelj
01/56 51 730, klara.pugelj@svsgl.si

Tajnik poklicne mature: Aleš Zobec
01/56 51 730, poklicna.matura@svsgl.si

Knjižničarka: Tatjana Vučko
01/56 51 736, tatjana.vucko@svsgl.si

Poslovna sekretarka: Nataša Zupančič
01/56 51 751, natasa.zupancic@svsgl.si

Računovodkinja: Majda Plečnik
01/56 51 718, majda.plecnik@svsgl.si

Organizatorica prehrane za dijake, administratorka-knjigovodkinja: Petra Plečnik
01/56 51 711, petra.plecnik@svsgl.si

Vzdrževalec učne tehnologije: Borut Laznik
01/56 51 727, borut.laznik@svsgl.si

Hišnik: Bojan Grilj
01/56 51 721, bojan.grilj@svsgl.si
01/56 51 732