Don’t Be Bully, Be Friend Fully

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusright_sl_0.jpg

 

V letošnjem šolskem letu bomo v sklopu Erasmus+ programa sodelovali v dvoletnem projektu z naslovom Don’t Be Bully, Be Friend Fully.

V projektu, ki ga koordinirajo turški partnerji iz šole Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi, bomo sodelovali učitelji iz Slovenije, Makedonije in Bolgarije.

Tema projekta je preprečevanje med vrstniškega nasilja.

 

V okviru projekta bodo učitelji iz partnerskih držav skupaj razvijali inovativne metode za preprečevanje medvrstniškega nasilja, razvijali in krepili medkulturno zavest ter razvijali komunikacijske spretnosti v tujem jeziku.

Med cilje projekta uvrščamo krepitev učiteljevega strokovnega profila, zmanjšanje medvrstniškega nasilja v sodelujočih šolah, zmanjšanje stopnje zgodnjega opuščanja šole zaradi medvrstniškega nasilja v sodelujočih šolah, večji poudarek kakovosti izobraževanja ter na spoznavanju in povezovanje sodelujočih šol (seznanjanje z jezikom, kulturo, preseganje predsodkov …).

Dostopnost