Don’t Be Bully, Be Friend Fully

V letošnjem šolskem letu bomo v sklopu Erasmus+ programa sodelovali v dvoletnem projektu z naslovom Don’t Be Bully, Be Friend Fully.

V projektu, ki ga koordinirajo turški partnerji iz šole Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi, bomo sodelovali učitelji iz Slovenije, Makedonije in Bolgarije.

Tema projekta je preprečevanje med vrstniškega nasilja.

 

V okviru projekta bodo učitelji iz partnerskih držav skupaj razvijali inovativne metode za preprečevanje medvrstniškega nasilja, razvijali in krepili medkulturno zavest ter razvijali komunikacijske spretnosti v tujem jeziku.

Med cilje projekta uvrščamo krepitev učiteljevega strokovnega profila, zmanjšanje medvrstniškega nasilja v sodelujočih šolah, zmanjšanje stopnje zgodnjega opuščanja šole zaradi medvrstniškega nasilja v sodelujočih šolah, večji poudarek kakovosti izobraževanja ter na spoznavanju in povezovanje sodelujočih šol (seznanjanje z jezikom, kulturo, preseganje predsodkov …).

 

Gradiva, ki so nastala v projektu:

Be a SVŠGUGL friend 1

Be a SVŠGUGL friend 2

Be a SVŠGUGL friend 3

Be a SVŠGUGL friend 4

Bullying at SVŠGUGL

Dostopnost