Po inovativnih učnih poteh

Mednarodna mobilnost osebja je nov element, ki ga na šoli želimo vključiti v vzgojno-izobraževalno delo.

Z mednarodno mobilnostjo in neposrednimi izkušnjami, ki jih bodo udeleženi učitelji pridobili z udeležbo na strukturiranem tečaju, z vsebinskim poudarkom na inovativnem delu, v drugi državi, pričakujemo, da bodo poleg strokovnega razvoja in pozitivnega odnosa do lastnega dela, razvijali tudi spodbudno učno okolje, spodbujali motivacijo za učenje, spodbujali zavedanje o internacionalizaciji, gradili na komunikacijskih veščinah (tudi v tujem jeziku, pri uporabi strokovne terminologije v tujem jeziku) ter spoznavali inovativne pristope pri poučevanju s pomočjo kreativnih pristopov.

Med osnovnimi cilji in razlogi za pripravo projekta mednarodne mobilnosti je želja omogočiti pridobivanje novega strokovnega znanja in izkušenj v drugi državi ter prenos le-tega v slovenski vzgojno-izobraževalni prostor. Preko tega želimo posredovati in omogočiti znanja ter izkušnje, ki bodo, preko usposobljenih učiteljev, tudi dijakom pomagala pri razvijanju ustreznih kompetenc za vsa področja dela v njihovi prihodnosti (bodisi na področju predšolske vzgoje, na področju gledališča, filma, plesa ali širše

Dostopnost