Z roko v roki gradimo mostove

V šolskih letih 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 bomo na šoli izvajali projekt Z roko v roki gradimo mostove.

Projekt Z roko v roki gradimo mostove je dvoletni projekt mednarodne mobilnosti dijakov in učiteljev programa srednjega strokovnega izobraževanja Predšolska vzgoja Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.

V sklopu projekta Z roko v roki gradimo mostove bomo 76 dijakom 2. in 3. letnika programa Predšolska vzgoja in 8 učiteljem omogočili neposredno mednarodno izkušnjo v šolah in vrtcih v Angliji in Španiji, in sicer preko opravljanja praktičnega in strokovnega usposabljanja. Vsebinski del projekta se bo navezoval na znakovno sporazumevanje z otroki, seznanjanje z evropskimi sistemi predšolske vzgoje in njihovimi tradicionalnimi igrami/igračami ter na učenje drugega tujega jezika (španščina). Praktični vidik pa bo zajemal desetdnevno neposredno praktično usposabljanje v vrtcih v Angliji in Španiji za dijake ter petdnevno usposabljanje oz. obisk na delovnem mestu za učitelje v Španiji. Aktivnosti pred in po mednarodni mobilnosti bodo usmerjene predvsem v razširjanje učinkov in izkušenj, ki jih bodo udeleženci doživeli.

S projektnimi dejavnostmi želimo omogočiti izkušnjo opravljanja praktičnega usposabljanja v tuji državi in s tem spoznavanje in učenje tujega jezika, spoznavanje in seznanjanje z drugo kulturo, z drugačnim sistemom predšolske vzgoje in preko tega izboljšanje ključnih kompetenc in spretnosti. Hkrati med cilje prištevamo tudi cilje, ki so vezani na osebnostni razvoj dijakov (krepitev občutka samozavesti, samostojnosti in osebne zrelosti ter izboljšanje samozavestne komunikacije v tujem jeziku z naravnimi govorci), cilje, ki se navezujejo na širitev strokovnega znanja dijakov (primerjalni vidik različnih sistemov predšolske vzgoje, seznanitev z novimi pristopi in metodami ter načini dela) ter cilji, ki se navezujejo na medkulturne kompetence (spoznavanje in delovanje v kulturno drugačnem okolju). Pri učiteljih med prvenstvene cilje šteje pripravljenost za vključevanje dobrih praks in novih metod v vsakodnevno delo oz. pouk, sodelovanje pri osmišljanju predmetnika (oblikovanje novih strokovnih modulov) ter na ta način spodbujati inovativnost pri strokovnem delu in ustreznejšo strokovno povezanost z dijaki programa Predšolska vzgoja.

________________________________________________________________

Dnevni zapisi dogajanja na Irskem 2021/2022 - 2. letnik

 

Dnevni zapisi dogajanja na Irskem 2021/2022 - 3. letnik

 

Dnevni zapisi dogajanja v Španiji 2021/2022

 

Predstavitev projekta 2021/2022

Prijavnica – IRSKA 2021/2022 (2. in 3. letnik)

Prijavnica – ŠPANIJA 2021/2022 (2. in 3. letnik)

_________________________________________________________________

Dnevni zapisi dogajanja v Leedsu 2019/2020

 

Dnevni zapisi dogajanja v Plymouthu 2019/2020

 

Projekt financira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+.

Ožji projektni tim na SVŠGUGL: Jana Hafner, Maja Krajnc, Eva Rolih, Miljana Sgerm, Mojca Zupan in Aleš Zobec.

Informacije in dokumentacija v šolskem letu 2019/2020:

Več informacij o projektu in prijavnica ter predstavitev (3. letnik Leeds, Anglija).

Več informacij o projektu, prijavnica in soglasje staršev ter predstavitev (2. letnik Plymouth, Anglija).

Več informacij o projektu in prijavnica ter predstavitev (2. in 3. letnik Orihuela, Španija).

 

 

 

Dostopnost