Predmetnik umetniška gimnazija, dramsko – gledališka smer

 

PREDMETNIK:  UMETNIŠKA GIMNAZIJA: DRAMSKO GLEDALIŠKA SMER 
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO maturitetni
št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na št. ur standard
teden leto teden leto teden leto teden leto v programu
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560
Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420
Drugi tuji jezik (NE, FR) 2 70 3 105 3 105 2 70 350 420
Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 420
Zgodovina 2 70 2 70 2 70 210 280
Geografija 3 105 105
Biologija 2 70 2 70 140
Kemija 2 70 2 70 140
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Glasba 1 35 35
Likovna umetnost 1 35 35
Informatika 2 70 70
Zgodovina in teorija drame in gledališča 2 70 2 70 2 70 2 70 280 280
Umetnost govora 1 35 1 35 3 105 3 105 280
Umetnost giba 1 35 2 70 3 105 2 70 280
Video in film 1 35 1 35 70
31 1085 31 1085 29 1015 26 910 3955 2520
II – Izbirni predmeti *** 4 140 140 140
III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela
Delavnice ***: 1-5 35-175 2-3 70-105 4-8 140-280 0-5 0-175 245-735
– dramsko-gledališka 1a 35 2 70 2 70 4a 140 315
– inštrument z osnovami teorije glasbe 1 35 15 min 11,6 15 min 11,6 15 min 11,6 70
– zvočno-glasbena 1a 35 1a 35 70
– impro 2a 70 1a 35 1a 35 1a 35 175
– gibalna 1 35 2a 70 2a 70 175
– video-filmska 2a 70 2a 70 140
– likovna 2 70 2a 70 140
36 33 – 34 33 -36 30-35
IV – Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30
Pojasnila k predmetniku:
*** Dijaki, ki izberejo dramsko-gledališko stvaritev za izbirni maturitetni predmet, imajo tedensko namesto štirih (4) ur za izbirne predmete samo dve (2) uri in sedem (7) ur za delavnice v okviru Drugih oblik samostojnega ali skupinskega dela.
a Izbirne delavnice – dijak izbere vsebino (delavnico) po svojih interesih, v četrtem letniku pa glede na odločitev za maturitetni predmet (dramsko-gledališko stvaritev). 

 

 
Dostopnost