Umetniška gimnazija, dramsko – gledališka smer

• Od šolskega leta 2010/2011 izvajamo program umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smer.

• Dijakom omogoča uvajanje v gledališko umetnost, doživljanje umetniških izkušenj, ustvarjanje, poustvarjanje in pridobivanje teoretičnih znanj s področij gledališča, sodobnega plesa, videa in filma. Hkrati se po gimnazijskem programu pripravljajo na maturo, ki predstavlja pogoj za vpis v univerzitetne študijske programe. Smiselno je, da se v umetniško gimnazijo vpišejo vedoželjni, vztrajni učenci z odličnim ali prav dobrim uspehom.

• Dijaki umetniške gimnazije se kot drugi tuji jezik učijo nemščino ali francoščino.

• Pouk je deljen na teoretični in praktični del. Strokovni predmeti – zgodovina in teorija drame in gledališča, umetnost govora, umetnost giba, video in film, delavnice (dramsko-gledališka, inštrument, zvočno-glasbena, gibalna, video – filmska in likovna) – so pomemben del strokovnega izobraževanja bodočega umetnika.

Uprizoritve

Dostopnost