MATURA IN ŠTUDIJ

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne ali visokošolske  izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

Na SVŠGUGL bomo v šolskem letu 2020/2021 izvedli izpite na splošni maturi iz naslednjih splošno-izobraževalnih predmetov: slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina, kemija, biologija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma.

Dijaki naše šole se po opravljeni maturi vpisujejo v zelo različne študije na Ljubljanski, Mariborski, Primorski in Novogoriški univerzi.

Več o splošni maturi si lahko preberete TUKAJ.

Dostopnost