VPIS

 

Za vpis v 1. letnik umetniške gimnazije – plesna smer, modul sodobni ples razpisujemo 1 oddelek (28 dijakov).

 

Vse pomembne informacije so objavljene v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 (dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

 

 

Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

 • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

 • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Vita Ornik (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si)

 

 

POTEK VPISA:

  • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti: do marca 2024 s prijavnico (.pdf oblika ali .doc oblika).
  • Preizkus plesne nadarjenosti: marec 2024 (prijavljeni kandidati bodo o podrobnostih obveščeni preko elektronske pošte)
  • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – april 2024
  • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – april 2024
  • Morebitni prenosi prijav – april 2024
  • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – maja 2024
  • Vpis bo potekal junija in julija 2024  – glede na razpored šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk. 

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2023/24 je bil vpis v program umetniška gimnazija – plesna smer, modul sodobni ples omejen. 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Smer sodobni ples / 145 /

140 in 34 (ocene)

/ 150 / 148 154 / 147

 

 

Za vpis v program umetniške gimnazije – plesna smer, modul sodobni ples je potrebno:

 1. Uspešno zaključiti osnovno šolo.
 2. Vpisnici priložiti zdravniško potrdilo, s katerim se oceni splošno zdravstveno stanje oz. fizične zmogljivosti lokomotornega sistema. Potrdilo učenci dobijo pri splošnem zdravniku.
 3. Opravljati preizkus posebne nadarjenosti, ki je sestavljen iz:

– plesne vaje, ki jo vodi plesni pedagog in je namenjena ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja,

– krajše improvizacije, ki jo učenci pripravijo na preizkusu po navodilih komisije,

– predstavitve kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki traja 2–4 minute.

 

Za informacije glede vpisnega postopka predlagamo, da se obrnete na svetovalne delavke:

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Vita Ornik (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si)

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

 

Dostopnost