PREDMETNIK

 

 

 

INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (ITS) >>

V drugem letniku dijaki pridobijo predmet ITS, kar pomeni interdisciplinarni tematski sklop. Gre za kombinacijo dveh ali treh obstoječih predmetov, ki presegajo vsebine  njihovih učnih načrtov. Predmet obsega tri ure tedensko in traja dve leti, torej se zaključi konec tretjega letnika. Glavni namen ITS predmeta je razvijanje različnih kompetenc in veščine, bodisi da gre za načrtovanje in izvajanje raziskave, urjenje kritičnega mišljenja, organiziranje razstave, pisanje scenarija, …  in ne kopičenje deklarativnega znanja kot pri klasičnem pouku. Predmet je projektno zasnovan in ga izvajajo učitelji različnih predmetov.

Dijaki pred drugi letnikom izbirajo med več ITS kombinacijami, ki so jih ponujene. Predmet ITS je lahko bolj naravoslovno humanistično umerjen (kombinacija biologije, kemije in psihologije),  humanistično (kombinacija filozofije, psihologije in filma), včasih pa bolj družboslovno (zgodovina umetnosti in psihologija)

Dijaki in dijakinje 3.E v šolskem letu 2021/2022 so o ITS povedali še:

“Pouk ITS predstavlja nekakšno oazo med napornimi predmeti. Gre za predmet, pri katerem pridobivamo znanje preko izmenjave izkušenj učitelja in tudi učencev. Pouk je usmerjen k sodelovanju med učenci pri obravnavanju in poglabljanju zanimive teme.”

“Pouk ITS nam je všeč, ker se naučimo mnogih stvari in veščin, ki se jih drugače ne bi. Všeč nam je, ker se skupaj odločimo za temo, raziskujemo stvari, ki so zanimive, na drugačen način kot pri pouku. Všeč nam je toplo vzdušje, ki ga vsakič znova ustvarimo učenci skupaj z učiteljem.”

 

 

PRVI in DRUGI TUJ JEZIK >>

Dijaki imajo v predmetniku obvezni drugi tuji jezik. Ob vpisu na gimnazijo lahko izbirajo med nemščino, francoščino, španščino, italijanščino in ruščino. Pri drugem tujem jeziku se razred deli na skupine glede na izbrani tuj jezik. Če dijaki izrazijo velik interes za določen jezik, se lahko tuje jezike učijo tudi fakultativno.

Prvi tuj jezik je angleščina.

 

 

 

 

 

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA >>

Povezava do prestavitve predmeta UMETNOSTNA ZGODOVINA je dostopna TUKAJ.

Dostopnost