OPIS

Učenci, ki radi ustvarjate, uživate v glasbi, ki vas veseli delo z otroki in radi spoznavate nove stvari, vabimo vas k vpisu v program predšolska vzgoja na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana (SVŠGUGL).

Predšolska vzgoja je štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja, v katerem se prepletajo splošni predmeti in strokovni moduli, po uspešno opravljeni poklicni maturi pa pridobiš poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice (če želiš, pa lahko s svojim izobraževanjem seveda tudi nadaljuješ).

Na SVŠGUGL skrbimo za to, da je pouk v programu predšolska vzgoja čim bolj zanimiv in raznolik – učiš se igrati na klavir ali kitaro in flavto, poješ, plešeš, likovno ustvarjaš, opravljaš praktično usposabljanje v vrtcu, obiskuješ tečaje plavanja, rolanja in šivanja, soustvarjaš lutkovne, gledališke ali plesne predstave za predšolske otroke, lahko se učiš pripovedovanja zgodb ali znakovnega sporazumevanja za malčke in vključevanja dela z živalmi v vrtec, spoznavaš igre za otroke, biološki in psihološki razvoj otroka, proces vzgoje in izobraževanja, hodiš na strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino, se pridružiš projektu Erasmus+ in še mnogo drugega.  

Del izobraževanja poteka tudi v vrtcih, pri bodočih delodajalcih. Dijaki 1., 2. in 3. letnika imajo ta del izobraževanja strnjeno – po en teden v vsakem letniku. V 4. letniku pa opravljajo praktično usposabljanje z delom v vrtcu predvidoma en dan v tednu skozi vse šolsko leto. Pri izbiri vrtca upoštevamo tvoje želje. 

Po uspešno zaključenem četrtem letniku in opravljeni poklicni maturi, ki obsega dva splošna in dva strokovna predmeta, si pridobiš naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Lahko se zaposliš v vrtcu ali pa svoje izobraževanje nadaljuješ.

 

Sliši se zanimivo, kajne?

 

Pridruži se nam in spoznaj, da je v programu predšolska vzgoja na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana v slogu moč.

 

Če želiš izvedeti več o naši šoli si oglej šolski časopis Zakon SVŠGUGL ali predstavitveno knjižico SVŠGUGL.

informativni-SVSGUGL-2022
programiSVSGUGL-info-dan-2022

 

 

VIRTUALNI SPREHOD PO STAVBI A (Kardeljeva ploščad 16):

Accessibility