OPIS

Učenci, ki radi ustvarjate, uživate v glasbi, ki vas veseli delo z otroki in radi spoznavate nove stvari, vabimo vas k vpisu v program predšolska vzgoja na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana (SVŠGUGL).

Predšolska vzgoja je štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja, v katerem se prepletajo splošni predmeti in strokovni moduli, po uspešno opravljeni poklicni maturi pa pridobiš poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice (če želiš, pa lahko s svojim izobraževanjem seveda tudi nadaljuješ).

Na SVŠGUGL skrbimo za to, da je pouk v programu predšolska vzgoja čim bolj zanimiv in raznolik – učiš se igrati na klavir ali kitaro in flavto, poješ, plešeš, likovno ustvarjaš, opravljaš praktično usposabljanje v vrtcu, obiskuješ tečaje plavanja, rolanja in šivanja, soustvarjaš lutkovne, gledališke ali plesne predstave za predšolske otroke, lahko se učiš pripovedovanja zgodb ali znakovnega sporazumevanja za malčke in vključevanja dela z živalmi v vrtec, spoznavaš igre za otroke, biološki in psihološki razvoj otroka, proces vzgoje in izobraževanja, hodiš na strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino, se pridružiš projektu Erasmus+ in še mnogo drugega.  

Del izobraževanja poteka tudi v vrtcih, pri bodočih delodajalcih. Dijaki 1. in 2. letnika imajo ta del izobraževanja strnjeno – po 1 teden v vsakem letniku, dijaki 3. letnika 2 tedna, v 4. letniku pa opravljajo praktično usposabljanje z delom v vrtcu 5 tednov. Pri izbiri vrtca upoštevamo tvoje želje. 

Po uspešno zaključenem četrtem letniku in opravljeni poklicni maturi, ki obsega dva splošna in dva strokovna predmeta, si pridobiš naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Lahko se zaposliš v vrtcu ali pa svoje izobraževanje nadaljuješ.

 

Sliši se zanimivo, kajne?

 

Pridruži se nam in spoznaj, da je v programu predšolska vzgoja na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana v slogu moč.

 

Če želiš izvedeti več o naši šoli si oglej šolski časopis Zakon SVŠGUGL ali predstavitveno knjižico SVŠGUGL.

info-casopis-SVSGUGL-2023 pprogramiSVSGUGL-informativni2023

 

 

VIRTUALNI SPREHOD PO STAVBI A (Kardeljeva ploščad 16):

Dostopnost