VPIS

Spoštovane učenke, spoštovani  učenci, spoštovani starši!

 

Sporočamo vam, da je za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2023/2024 v vse programe na SVŠGUGL prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih prostih mest. Svet šole je predlagal omejitev vpisa in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dalo soglasje k omejitvi vpisa v 1. letnik za vse programe.

Prijavljeni kandidati boste po predložitvi dokazil za vpis sodelovali v izbirnem postopku. Predložitev dokazil in vpis bosta potekala v mesecu juniju, po klasični pošti boste v naslednjih dneh prejeli dopis in obrazce, ki jih boste izpolnili in prinesli s seboj.

Dokazila za sodelovanje v izbirnem postopku so:

 • originalna spričevala 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in rezultati NPZ (prinesete na vpogled) in fotokopija spričevala 9. razreda (hranimo v šoli);
 • izpolnjen obrazec za zapis in seštevek šolskih ocen (hranimo v šoli).

Navedena dokazila boste prinesli glede na razpored, ki je zapisan v dopisih (med 16. 6. 2023 in 20. 6. 2023).

 

Preko elektronskega obrazca za boste oddali naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada (povezava: https://1ka.arnes.si/a/27624).

Obrazec bo aktiven do 4. 7. 2023. Pri izpolnjevanju bodite natančni. V šolskem letu 2023/2024 je izposojevalnina za učbenike iz učbeniškega sklada odvisna od programa. Ob izbiri programa, se vam bo v obrazcu pokazala tudi cena za komplet učbenikov. Učbenike boste prevzeli konec avgusta, položnico pa prejeli in poravnali v mesecu oktobru. Po 15. juniju bodo na šolski spletni strani (zavihek za dijake – knjižnica) objavljeni seznami delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv.

 

Rezultati prvega kroga izbirnega postopka: objava spodnje meje za vpis bo v sredo, 21. 6. 2023. Spodnjo mejo (najnižje točke, ki kandidatom omogočajo sprejetje in vpis v program) bomo objavili na spletni strani šoli (www.svsgugl.si) ter prijavljenim kandidatom sporočili po elektronski pošti.

Sprejeti kandidati bodo na domači naslov po 21. 6. 2023 prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu ter obvestilo o začetku pouka.

 

Kandidati, ki 21. 6. 2023 ne bodo sprejeti, bodo ta dan, torej v sredo, 21. 6. 2023, ob 10.00 osebno prišli na šolo in bodo seznanjeni s postopkom drugega kroga izbirnega postopka in prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v 2. krogu izbirnega postopka. Izpolnjen in podpisan obrazec za drugi krog izbirnega postopka (poleg podpisa učenca mora biti tudi podpis staršev ali skrbnikov) bodo učenci oddali 21., 22. ali 23. 6. 2023 – po predhodnem razporedu.

 

Objava rezultatov drugega kroga bo v četrtek, 29. 6. 2023.

 

 

Podrobne informacije o poteku vpisnega postopka si boste prebrali  v dopisu , za dodatna vprašanja pa se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo: Jana Hafner (tel.: 015651739; jana.hafner@svsgugl.si); Bernarda Nemec (tel.: 015651731; bernarda.nemec@svsgugl.si); Maja Šorli (tel.: 015651731; maja.sorli@svsgugl.si).

 

Dopis in priloge za prijavljene v program GIMNAZIJA.

 

—————————————————————————————————

Za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo naslednje število oddelkov:

 

* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)

 

Vse pomembne informacije so objavljene v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024 (dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

 

Stanje prijav na dan 24. 4. 2023

 

Na dan 24. 4. 2023 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • predšolska vzgoja: 129 (112 razpisanih mest);
 • gimnazija: 39 (28 razpisanih mest);
 • umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 101 (84 razpisanih mest);
 • umetniška gimnazija: plesna smer – sodobni ples: 34 (28 razpisanih mest).

 

 

Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

 • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

 • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Maja Šorli (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si)

 

 

DATUMSKI POTEK VPISA:

   • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – 3. april 2023
   • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 7. april 2023
   • Morebitni prenosi prijav – 24. april 2023
   • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 29. maja 2023
   • Vpis bo potekal junija in julija 2023 (med 16. 6. 2023 in 30. 6. 2023) – glede na razpored šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2022/23 je bil vpis v programu gimnazija omejen. 

Omejitve v preteklih šolskih letih (omejitev v 1. krogu / omejitev v 2. krogu):

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Gimnazija 142 /

141 in 136 NPZ

    ——- 143 / 150 158 in 36 (ocene) / 163 160 / 166

 

Za informacije glede vpisnega postopka predlagamo, da se obrnete na svetovalne delavke:

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Maja Šorli (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, maja.sorli@svsgugl.si)

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

Dostopnost