VPIS

 

Za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/2025 razpisujemo naslednje število oddelkov:

 

* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)

 

Vse pomembne informacije so objavljene v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 (dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

 

 

Za informacije glede vpisnega postopka in/ali prenosa prijave predlagamo, da se obrnete na svetovalno delavko:

 • za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

 • za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Vita Ornik (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si)

 

 

DATUMSKI POTEK VPISA:

    • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – 2. april 2024
    • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8. april 2024
    • Morebitni prenosi prijav – 23. april 2024
    • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 29. maja 2024
    • Vpis bo potekal junija/julija 2024: od 17. junija 2024. do 2. julija 2024.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2023/24 je bil vpis v programu gimnazija omejen. 

Omejitve v preteklih šolskih letih (omejitev v 1. krogu / omejitev v 2. krogu):

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Gimnazija ——-     143 / 150 158 in 36 (ocene) / 163 160 / 166 147 / 154

 

Za informacije glede vpisnega postopka predlagamo, da se obrnete na svetovalne delavke:

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Vita Ornik (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si)

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

Dostopnost