MATURA IN ŠTUDIJ

Dijaki šolanje zaključijo z maturo: opravljajo izpite iz obveznih maturitetnih predmetov kot vsi ostali dijaki splošne gimnazije (slovenščina, matematika in angleščina), iz strokovnega predmeta zgodovina in teorija gledališča in filma ter izberejo še en predmet med preostalimi splošnimi predmeti (tuji jezik, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija …).

Več >> 

Dijaki se po zaključku šolanja na umetniški gimnaziji – plesna smer, modul sodobni ples šolajo v plesni smeri ali pa študij nadaljujejo na drugih univerzitetnih smereh, akademijah in visokih šolah, kar jim omogoča ravno opravljanje splošne mature.

Dijaki se po končanem šolanju na SVŠGUGL odločajo za študij na umetniških akademijah (Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje in tudi za umetniške študije v tujini). Tisti, ki se niso odločali za nadaljevanje v umetnosti, so se vpisali na različne programe na Filozofski fakulteti (sociologija kulture, muzikologija, tuji jeziki, filozofija, psihologija, pedagogika, zgodovina, umetnostna zgodovina), Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za šport, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za matematiko in fiziko, Naravoslovno-tehniški fakulteti – tekstil in oblikovanje, Fakulteti za farmacijo, Fakulteti za socialno delo in drugod.

Dostopnost