POGOSTA VPRAŠANJA

Za vas smo zbrali odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj.

Če odgovora na vaše vprašanje ne najdete, se lahko vedno obrnete na svetovalno delavko Jano Hafner (jana.hafner@svsgugl.si).

 

Kako se določajo točke za vpis?

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko kandidat pridobi največ 175 točk. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih (s soglasjem staršev) opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. 

 

Koliko točk bo potrebnih za vpis letos oz. prihodnje leto?

Tega ne vemo, saj točke določa uspeh prijavljenih kandidatov v 7., 8., in 9. razredu. Učenci še niste oddali prijav za vpis, tudi ocen 9. razreda še ni, saj se pouk še ni končal.

 

Ali si po zaključku programa predšolska vzgoja vzgojiteljica/vzgojitelj v vrtcu?

Ne. Program predšolska vzgoja se zaključi s poklicno maturo, ob zaključku si pridobiš naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok, delovno mesto, ki temu nazivu pripada, pa je vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice. Če želiš delati v vrtcu na delovnem mestu vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok, moraš svoje izobraževanje nadaljevati na visokošolskem strokovnem študijskem programu predšolska vzgoja.

 

Kaj pa praktično usposabljanje v vrtcu v programu predšolska vzgoja? Kako to poteka? Kdo določi vrtce? Se moramo z vrtci sami dogovoriti za prakso?

V prvem, drugem in v tretjem letniku so dijaki in dijakinje v vrtcu po en teden (35 ur), v četrtem letniku pa od septembra do aprila vsak teden en dan (v zadnjih letih je to petek). Del ur praktičnega usposabljanja opravijo tudi z aktivno udeležbo na dogodkih, namenjenim otrokom (glasbene, plesne, lutkovne predstave za otroke, priprava in izvedba ustvarjalnih delavnic …). Dijaki in dijakinje opravljajo praktično usposabljanje v vrtcu, ki ga izberejo sami, najpogosteje v bližini svojega doma. Dijaki in dijakinje dobijo pred začetkom praktičnega usposabljanja vsa potrebna navodila, v času usposabljanja pa jih pri delu vodi mentorica oziroma mentor (vzgojiteljica/vzgojitelj) v vrtcu. V času praktičnega usposabljanja vodijo tudi dnevnik, v katerega po navodilih organizatorke praktičnega usposabljanja zapisujejo svoje izkušnje. 

 

Ali je za vpis v program predšolska vzgoja potrebno igrati inštrument, imeti glasbeno predznanje? Ali moramo inštrument (denimo klavir) kupiti?

Ne. Dijaki se vsa štiri leta učijo inštrument v šoli (klavir ali kitaro, izbira v 1. letniku), začne se od začetka, pri tistih, ki že imajo glasbeno predznanje, se učitelji inštrumenta temu prilagodijo. V 3. letniku se doda še en inštrument – kljunasta flavta. Tudi nakup inštrumenta ni potreben, dijaki lahko v šoli vadijo na šolskih inštrumentih. Večina dijakov si sicer med šolanjem individualno kupi inštrument (npr. klaviaturo, sintetizator) za vadbo doma. Zaradi poudarka na glasbi, na glasbenem izražanju je vsekakor priporočljivo, da imajo bodoči dijaki glasbeni posluh, to lahko preverite na informativnem dnevu, ko imamo neobvezen preizkus glasbenega posluha. Za informacije glede posluha se lahko obrnete tudi na učitelje glasbe v osnovni šoli. 

 

Ali lahko na šoli pridobimo različne statuse (npr. status športnika, dijaka s posebnimi potrebami)?

Da. Dijak/Dijakinja med šolanjem lahko pridobi vse statuse, ki so določeni s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli. 

Za več informacij se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki:

  • Jana Hafner za program predšolska vzgoja
  • Bernarda Nemec za programa gimnazija in umetniška gimnazija

Njuni kontaktni podatki so na naši spletni strani.

 

Kam se lahko vpišeš z opravljeno poklicno maturo?

Z opravljeno poklicno maturo lahko svoje izobraževanje nadaljuješ v višješolskih in visokošolskih strokovnih študijskih programih, opravljenim t. i. petim predmetom, tj. dodatnim predmetom splošne mature pa tudi na določenih univerzitetnih študijskih programih. Peti predmet lahko opravljaš na šoli v 4. letniku. 

 

Torej je poklicna matura s petim predmetom enaka splošni maturi?

Ne. Splošna matura omogoča vpis na vse univerzitetne študijske programe, poklicna matura s petim predmetom na mnoge, a ne na vse, poklicna matura pa omogoča vpis na visokošolske strokovne študijske programe. 

Dostopnost