VPIS

 

Za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/2025 razpisujemo naslednje število oddelkov:

* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 3 oddelki (84 dijakov) 

Vse pomembne informacije so objavljene v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 (dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

 

 

DATUMSKI POTEK VPISA:

   • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – 2. april 2024
   • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8. april 2024
   • Morebitni prenosi prijav – 23. april 2024
   • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 29. maja 2024
   • Vpis bo potekal junija/julija 2024: od 17. junija 2024. do 2. julija 2024.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2023/24 je bil vpis v programu umetniška gimnazija – smer gledališče in film omejen. 

Omejitve v preteklih šolskih letih:

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Smer gledališče in film 148 /

146 in 116 NPZ

153 / 151 141 / 153 148 / 146 151 in 102 NPZ / 150

 

Za informacije glede vpisnega postopka predlagamo, da se obrnete na svetovalne delavke:

za program GIMNAZIJA in obe smeri UMETNIŠKE GIMNAZIJE:

Bernarda Nemec in Vita Ornik (01/56-51-731; bernarda.nemec@svsgugl.si, vita.ornik@svsgugl.si)

za program PREDŠOLSKA VZGOJA:

Jana Hafner (01/56-51-739; jana.hafner@svsgugl.si)

Dostopnost