POGOSTA VPRAŠANJA

Za vas smo zbrali odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj.

Če odgovora na vaše vprašanje ne najdete, se lahko vedno obrnete na svetovalno delavko Bernardo Nemec (bernarda.nemec@svsgugl.si) ali Majo Šorli (maja.sorli@svsgugl.si).

 

 

Ali je za vpis na umetniško gimnazijo – smer gledališče in film potrebno narediti sprejemni izpit, opraviti preizkus nadarjenosti?

Ne, za vpis ni potrebno opraviti preizkusa nadarjenosti, je pa zaradi specifičnosti programa priporočljivo, da se vpisujejo kandidati, ki imajo željo in so pripravljeni nastopati, so odprti, komunikativni …

 

Kakšna je razlika med gimnazijo in umetniško gimnazijo?

Tudi umetniška gimnazija je v svoji osnovi gimnazijski program, ki pa ima za razliko od splošne gimnazije še strokovne (umetniške) predmete. Na smeri gledališče in film so ti predmeti usmerjeni v nastopanje, govor, improvizacijo, zgodovino in teorijo gledališča in filma, gledališke in filmske delavnice; na sodobnem plesu pa so ti predmeti usmerjeni v sodobni ples in balet. Zaradi strokovnih predmetov je v predmetniku umetniške gimnazije manj ur naravoslovnih predmetov in manj ur nekaterih družboslovnih predmetov. Predlagamo, da si pogledate predmetnik. 

 

Kakšen naziv imaš ko zaključiš umetniško gimnazijo?

Nikakršnega. Umetniška gimnazija je v osnovi gimnazijski program in se zaključi enako kot splošna gimnazija, torej s splošno maturo, ki dijaku omogoča vpis na vse univerzitetne in visokošolske študijske programe ter višješolske strokovne študijske programe. 

 

Kako se določajo točke za vpis?

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj lahko kandidat pridobi največ 175 točk. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih (s soglasjem staršev) opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. 

 

Koliko točk bo potrebnih za vpis letos oz. prihodnje leto?

Tega ne vemo, saj točke določa uspeh prijavljenih kandidatov v 7., 8., in 9. razredu. Učenci še niste oddali prijave za vpis, ocen 9. razreda tudi še ni, saj se pouk še ni končal.

 

Ali lahko na šoli pridobimo različne statuse (npr. status športnika, dijaka s posebnimi potrebami)?

Da. Dijak tekom svojega izobraževanja lahko pridobi vse statuse, ki so določeni s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli. 

Za več informacij se lahko obrnete na šolske svetovalne delavke:

  • Jana Hafner za program Predšolska vzgoja
  • Bernarda Nemec in Maja Šorli za programe Gimnazija in Umetniška gimnazija

Njihove kontakti so na naši spletni strani.

Dostopnost