MATURA IN ŠTUDIJ

Dijaki šolanje zaključijo z maturo: opravljajo obvezne maturitetne predmete kot vsi ostali dijaki splošne gimnazije – slovenščina, matematika in angleščina, maturo iz strokovnega predmeta sodobni ples ter izberejo še en predmet med preostalimi splošnimi predmeti – tuij jezik, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija …

Predmet sodobni ples je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela in vključuje vse strokovne predmete iz predmetnika umetniška gimnazija – plesna smer, modul sodobni ples. Več >> 

 

Dijaki se po zaključku šolanja na umetniški gimnaziji – plesna smer, modul sodobni ples šolajo v plesni smeri ali pa študij nadaljujejo na drugih univerzitetnih smereh, akademijah in visokih šolah, kar jim omogoča ravno opravljanje splošne mature.

Mnogi dijaki, ki so končali šolanje na naši šoli, so nadaljevali študij na različnih plesnih in umetniških akademijah ter ustanovah pri nas in v tujini: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, SEAD – Salzburg, Anton Bruckner Privatuniversität – Linz, Laban Dance Center – London, London Contemporary Dance School, P.A.R.T.S – Bruselj, CodArts – Rotterdam, Akademija za gledališče, radio televizijo in film v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani …

Dijaki, ki se niso odločali za nadaljevanje v plesu in umetnosti, so se vpisali na različne programe na Filozofski fakulteti (sociologija kulture, muzikologija, tuji jeziki, filozofija, psihologija, pedagogika, zgodovina, umetnostna zgodovina), Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za šport, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za matematiko in fiziko, Naravoslovno-tehniški fakulteti – tekstil in oblikovanje, Fakulteti za farmacijo, Zdravstveni fakulteti – fizioterapija, Fakulteti za socialno delo in drugod.

Dostopnost