MATURA IN ŠTUDIJ

Po uspešno zaključenem četrtem letniku in opravljeni poklicni maturi, ki obsega dva splošna in dva strokovna predmeta, si pridobiš naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Lahko se zaposliš v vrtcu ali pa svoje izobraževanje nadaljuješ.

 

Poklicna matura je državni izpit, s katerim kandidati in kandidatke dokazujejo doseganje  standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja. Poklicna matura je oblika zaključnega izpita – z opravljeno poklicno maturo kandidatka oziroma kandidat pridobi strokovno izobrazbo oziroma na naši šoli naziv »vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok«. 

 

Poklicna matura v programu predšolska vzgoja je sestavljena iz štirih predmetov.

Predmeti na poklicni maturi se delijo na skupni in izbirni del. 

  • Prvi predmet: slovenščina
  • Drugi predmet: vzgoja predšolskega otroka
  • Tretji predmet: matematika ALI angleščina ALI nemščina (kandidat/kandidatka izbere en predmet)
  • Četrti predmet: izpitni nastop in zagovor (trije nastopi, ki jih opravi kandidat/kandidatka v vrtcu, in en zagovor, ki poteka v šoli)

Opravljena poklicna matura omogoča zaposlitev v vrtcu na delovnem mestu vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnika/pomočnice vzgojitelja/vzgojiteljice ali nadaljevanje študija v višjih in visokih strokovnih študijskih programih (z opravljenim t. i. petim predmetom, tj. predmetom splošne mature pa tudi v mnogih univerzitetnih študijskih programih). Pogoji za vpis v višje strokovne študijske programe, visoke strokovne študijske programe in univerzitetne študijske programe so vsako leto objavljeni v razpisih za vpis.

Dostopnost